SERVIZOS

Isto é todo o que TOXO! ten para ti

OBRAS E SERVIZOS AMBIENTAIS

Contamos cun Departamento de Proxectos altamente cualificado e equipado con tecnoloxía de vangarda en constante actualización. Desenvolve labores de consultoría e asesoramento integrais en amplos campos do medio ambiente e funciona como equipo de redacción de Proxectos multidisciplinares.

  • Proxectos de enxeñaría ambiental

  • Proxectos de enxeñaría civil

ENXEÑERÍA E PROXECTOS

OBRAS DE RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN DO MEDIO NATURAL

  • Obras de restauración e conservación do medio natural

Defensa de escorrentías, reforestación de canles, construción de vías verdes e camiños naturais, restauracións hidrolóxico-forestais…

 

  • Obras costeiras

Rexeneración de praias, ordenación do bordo litoral, accesos ás praias, protección de sistemas dunares…

 

  • Infraestruturas e obra civil

Infraestruturas agrícolas, infraestruturas en polígonos industriais e urbanizacións, camiños, obras de paso. Obras de enxeñaría civil de mediano tamaño, coa participación do seu persoal técnico e partners (Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, de Obras Públicas, Aparelladores…)

Defensa de escorrentías, reforestación de canles, construción de vías verdes e camiños naturais, restauracións hidrolóxico-forestais…

nuevo banner cg copia 2.gif